brandveiligheid
sluit info

brandveiligheid

Er is een grote voorraad bestaande gebouwen die niet aan de huidige brandveiligheidseisen voldoet. Dit komt onder meer door het sterke accent op veiligheid in onze maatschappij, de strenger wordende regelgeving, door ouderdom, of doordat indertijd niet conform de regels is gewerkt.

Marge advies en bouwbegeleiding is gespecialiseerd in advisering op het gebied van brandveiligheid. Onze jaren lange ervaring in zowel nieuwbouw als renovatie vormt de basis voor verdere specialisatie op dit gebied in zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Voor bestaande gebouwen controleren we de brandcompartimentering en toetsen wij zowel de bouwkundige als de installatie technische onderdelen van het gebouw op de geëiste brandwerendheid. De uitkomsten vertalen we in een rapportage waarin op duidelijke en pragmatische wijze wordt aangegeven welke ingrepen dienen te worden gedaan. Hierbij kunnen wij meteen de kosten van de werkzaamheden inzichtelijk maken. In veel gevallen is het mogelijk de investering te verbinden aan een onderhoudsplan waardoor de kosten beperkt kunnen blijven. In overleg met de opdrachtgever komen we dan, met inachtname de actuele regelgeving, tot de meest optimale ingreep.

Door onze achtergrond als architectenbureau zijn wij instaat om ook de esthetische waarden van een gebouw te beoordelen en respecteren. Wij hebben in meerdere gebouwen met een monumentale status de brandveiligheid gewaarborgd met behoud van de monumentale onderdelen. Een voorbeeld hiervan is de Rivierahal in Diergaarde Blijdorp waar wij verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de brandveiligheidsvoorzieningen in dit monument geïntegreerd worden.

Tijdens de uitvoering kunnen we de directievoering verzorgen en de controle op het werk.

Ook voor nieuwbouw projecten adviseren wij en verzorgen de vergunningaanvraag. De brandcompartimentering wordt bepaald en indien nodig ondersteund door middel van brandoverslagberekeningen waarna voorstellen voor uitvoering worden gedaan.

Projecten in bestaande bouw:

Laurens Wonen:

In opdracht van Laurens Wonen hebben wij voor een groot aantal locaties een Quickscan brandveiligheid uitgevoerd. Deze scans zijn de basis voor de verdere uitwerking in de vorm van het opstellen van de brandcompartimentering en het aangeven van de geëiste ingreep.

- Laurens I en II, 237 zelfstandige woningen

- Wi Mofina Tampe 21 zelfstandige woningen in een voormalig schoolgebouw

- Kerkeplaats 61 zelfstandige woningen

- De Sevencamp 182 zelfstandige woningen

- Emmahuis 127 zelfstandige woningen

- Kreilerburcht 68 zelfstandige woningen

- Nieuw Verlaat 169 zelfstandige woningen

- Joachim en Anna 78 zelfstandige woningen

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam:

Voor de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam hebben wij een groot aantal gebouwen brandveilig gemaakt. Het betreffen zowel complexen waarin zorg wordt geleverd als complexen met zelfstandige woningen. Een overzicht van de meest recente projecten:

- De Burcht 46 zelfstandige woningen

87 zorgwoningen

- Borghave 235 zelfstandige woningen

- De Vijf Havens 102 zelfstandige woningen

- Blijdorp woonzorgcomplex met 39 verpleegeenheden en

59 zorgwoningen

- Het Atrium 66 zorgwoningen

Diergaarde Blijdorp:

- Rivierahal Advisering inzake het integreren van brandveiligheidsvoorzieningen

in een monumentaal pand

Waterweg Wonen:

- Marnixflat 134 zelfstandige woningen

Hogeschool Rotterdam:

Voor de Hogeschool Rotterdam hebben wij voor een aantal locaties de brandveiligheid verzorgd. De ingreep richtte zich met name op het veilig vluchten.

- Museumpark hoogbouw

- Museumpark laagbouw

- Blaak 10

- Wijnhaven 61

- Wijnhaven 107

- Pieter de Hoochweg

Friday, 29 May 2015 00:00

deel project