adviseren en faciliteren

Marge Advies en Bouwbegeleiding bv is een facilitair bedrijf speciaal opgericht voor het verlenen van diensten en het geven van advies op een breed terrein. Waar Marge architecten zich vooral richt op het ontwerp en realisatie van architectuur en renovatieprojecten faciliteert Marge advies en bouwbegeleiding opdrachtgevers en collega architecten bij tal van bouwkundige zaken in alle fasen van het ontwerp- en bouw- en in de beheerfase. Binnen het bedrijf bestaat op al deze gebieden een ruime kennis en ervaring. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande complexen, zorg- of onderwijsinstellingen, onze insteek is pragmatisch en gericht op resultaat. Een specifiek onderdeel van onze dienstverlening betreft bouwpreventief onderzoek en advies. Zie hiervoor onder brandveiligheid.

Doordat wij alle fasen van het ontwerp- en bouwproces kunnen verzorgen is een optimale afstemming en integratie hiervan mogelijk en is het niet nodig hiervoor verschillende adviseurs in te schakelen.

Zo faciliteren wij:

 

 

Aanvraag vergunningen

Onder meer omgeving- of sloopvergunning

Bestekken, technische omschrijving

Stabu, SROW, Q en Q systematiek

Financieel

Kostenramingen, haalbaarheidstoetsen,

Begrotingen volgens verschillende methodieken,

Analyse van begrotingen en offertes,

Investeringramingen en exploitatie opzetten,

Stichtingskosten opzet

Prijsonderhandelingen

Subsidie onderzoek

Proces

Bouwmanagement en directievoering,

Opzichterswerkzaamheden,

Aanbestedingen en advies contractstukken

Veiligheid en gezondheisplannen

Tekenwerk in Adomi of Revit

Bestek- werk- en verkooptekeningen                                   

Inmeten en uittekenen bestaand bouw volgens NEN normering,

GBO- tekeningen, Electraplannen

Bouwfysicaberekeningen

EPC, daglicht, ventilatie

Duurzaamheid

GPR berekening,

Dubo eisen,

Adviesten aanzien van duurzame installaties,

Advies ten aanzien van 0 op de meter woningen

Toetsen

Bouwbesluit,

Bestemmingsplannen,

Brandveiligheid,

NEN normering,

Politie keurmerk,

Toegankelijkheid

Beheer en onderhoud

Bouwkunsige quickscan.

Onderhoudsplanningen en begrotingen

Friday, 29 May 2015 00:00

deel project