Van Dorp Rotterdam
sluit info

Van Dorp Rotterdam

Randvoorwaarde bij deze vervangende nieuwbouw in de 19e-eeuwse buurt Bospolder-Tussendijken was het verminderen van de parkeerdruk door 1,4 parkeerplaats per woning geheel in het bouwblok te realiseren. Daarnaast werd gesteld dat er, omwille van de sociale controle op het maaiveld, geen blinde gevels van bergingen of parkeergarage op straatniveau mochten voorkomen. Door een halfverdiepte parkeerbak te maken en deze te combineren met split-level woningen die direct ontsloten worden vanaf de straat en waarvan de woonkamer aansluit op een tuinterras op het dek van de parkeergarage wordt aan beide voorwaarden voldaan. De herkenbaarheid van de individuele woningen is versterkt door de anderhalve verdieping hoge entrees op de beganegrond te voorzien van een grote omkadering in de gevel en door op de verdieping alle woonkamers uit te rusten met een manshoge erker. De hoeken van het bouwblok zijn op de verdiepingen ingevuld met appartementen en op de beganegrond met voorzieningen en praktijkruimten.

Project:

100  appartementen in 2 stadsblokken
2 halfverdiepte parkeergarages
4 buurtvoorzieningen

Opdrachtgever:

Com.Wonen ( thans Havensteder) Rotterdam

Friday, 29 August 2014 00:00

deel project