Multifunctio-neel Sportcomplex Rijswijk
sluit info

Multifunctio-neel Sportcomplex Rijswijk

In het kader van efficiënt ruimtegebruik biedt dit multifunctionele complex zowel onderdak aan de voetbalvereniging KRSV, als aan een sportieve naschoolse opvang van de organisatie B4kids. Tevens bestaat de mogelijkheid om de horecavoorziening los van de andere functies te gebruiken. Door deze combinatie kunnen de voorzieningen zeven dagen per week benut worden. Het gebouw doet ook dienst als tribune voor het hoofdveld. Speciaal voor de BSO zijn om het gebouw kleinere speelvelden, een beachvolleybalveld en andere voorzieningen aangelegd.

Project:

Sportcentrum voor de KRSV

Zelfstandige kantine

Tribune aan het hoofdveld

Buitenschoolse opvang

Opdrachtgever:

Gemeente Rijswijk

Thursday, 02 October 2014 00:00

deel project