Marjoleinterrein Amsterdam
sluit info

Marjoleinterrein Amsterdam

Het Marjoleinterrein is gelegen onderaan het talud van de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord. De stedenbouwkundige opzet en architectuur is een voortzetting van die van het nabijgelegen Floradorp.
Eengezinswoningen met voortuinen, entreeluifels, overstekken en gootklossen, gevels in baksteen en daken met keramische pannen. De koppen en bijzondere tussenwoningen worden geaccentueerd door erkers, dwarskappen en metselwerk in een afwijkende kleur.
Tussen het Marjoleinterrein en de Kamperfoelieweg zijn acht twee-aan-twee geschakelde woningen met zijtuinen in het talud van de weg gerealiseerd. Hier richt de vormgeving zich op de aan de andere zijde van de Kamperfoelieweg gelegen moderne bebouwing. Door hier telkens twee woningen samen te voegen ontstaan grotere tussenruimten waardoor het open- en groene karakter van het talud van de Kamperfoelieweg overeind blijft. De verhoogd aangelegde tuinen waarborgen de privacy langs de doorgaande fietsroute.

Project:

24 koopwoningen, 21 huurwoningen

Opdrachtgever:

Woningbouwvereniging Eigen Haard

Wednesday, 18 June 2014 00:00

deel project