Het bedrijf Ampelmann, als startup begonnen in het RDM Innovation Dock, is een snelgroeiende organisatie op het gebied van maritieme…
Voor de renovatie was het pand een hotel van twijfelachtig allooi, met veel overlast voor de omwonenden. Door het achterstallig…
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ‘sleeping beauty’ RDM wakker gekust en nieuw leven ingeblazen. Door haven-gerelateerde bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen…
Negen aaneengesloten panden aan de Kabeljauwsestraat stonden vele jaren leeg in afwachting van een ingreep. Door veranderde marktomstandigheden bleef deze…
De Hooidrift is van oudsher een brede voorname straat die in de loop der tijd in verval is geraakt. De…
Het grootste deel van de bebouwing heeft het bombardement van 1940 overleefd waardoor het Noordereiland zijn oude charme heeft behouden.…
De Volmarijnstraat loopt parallel aan de Nieuwe Binnenweg. Het is een smalle straat met zeer diverse bebouwing die meest twee…
In de 23 bestaande panden heeft een forse ingreep plaats gevonden waarbij de differentiatie deels gewijzigd is. Zo zijn twaalf…
Aan een van de centrale straten in de oude binnenstad van Brielle stond lange tijd een groot monumentaal pand op…
Negentiende-eeuws woonblok met winkels dat bij het bombardement behouden bleef, is bouwkundig gerenoveerd met aandacht voor unieke historische kwaliteiten en…