Oude Binnenweg Rotterdam
sluit info

Oude Binnenweg Rotterdam

Negentiende-eeuws woonblok met winkels dat bij het bombardement behouden bleef, is bouwkundig gerenoveerd met aandacht voor unieke historische kwaliteiten en uitstraling.

Hoogniveau Renovatie

Het stadsblok 'De Hoek' aan de Oude Binnenweg tussen Mauritsstraat en Jacobistraat, gebouwd eind 19de eeuw, overleefde het bombardement. De laatste decennia raakte het stadsblok in verval waardoor Woningcorporatie Woonstad besluit tot een integrale ingreep. De 22 panden waaronder een aantal monumenten worden intern gerenoveerd, de gevels en de daken vernieuwd en geïsoleerd.

De winkels zijn in overleg met de gebruikers pand voor pand aangepakt waarbij steeds de fundering per pand is hersteld. Omdat de bewoners de keuze werd geboden om te blijven wonen, tijdelijk uit te verhuizen of terug te keren naar de eigen of een andere woning vond de ingreep van de woningen per bouwdeel of portiek plaats. Al met al een omvangrijke en tijdrovende operatie die een aantal jaren in beslag nam. 

De gevels van de woningen zijn in het oorspronkelijke uiterlijk teruggebracht. Bij de nieuwe winkelpuien is gekozen deze het karakter te geven van de vooroorlogse situatie en daar waar mogelijk de originele situatie terug te brengen.

Vondst achter de gevel

Zoals bij het pand Oude Binnenweg 129. Hier bleek, na sloop van de later aangebrachte geheel zwart glazen beplating, een deel van de Art Nouveau gevel inclusief tegeltableau nog te bestaan. De winkelpui uit 1910 is op basis van een oude blauwdruk gereconstrueerd en de gevel hersteld.

Het resultaat is de herleving van dit deel van de Oude Binnenweg. De bouw- en woonkwaliteit op is op een hedendaags peil gebracht, het aanzicht van de straat is sterk verbeterd en de aantrekkelijkheid van de winkels is voor zowel winkeliers als publiek vergroot.

Een integrale aanpak van een heel stadsblok waardoor dit deel van de Oude Binnenweg weer een aantrekkelijk en bruisend onderdeel is geworden van de binnenstad van Rotterdam.

 

Project:

22 panden waarvan 6 monumenten en 13 winkels

Opdrachtgever:

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Sunday, 25 May 2014 00:00

deel project
Bijlage