Oude Binnenweg Rotterdam
sluit info

Oude Binnenweg Rotterdam

De ‘Kop van de Oude Binnenweg’ in Rotterdam geldt als een karakteristiek stuk stad met monumentale panden midden in het winkeldeel van Rotterdam, net buiten de brandgrens van 1940. De panden dateren uit het eind van de negentiende eeuw. De bel-etages en souterrains zijn rond 1910 verbouwd tot winkelruimten. Enkele winkelpuien uit die periode zijn bewaard gebleven, maar een groot deel is in de loop der jaren ‘gemoderniseerd’.

Het oorspronkelijke gevelbeeld van meerdere panden is in het stadsarchief van Rotterdam achterhaald. Door bestaande (originele) puien in oude luister te herstellen en bij de nieuwe puien het archief materiaal als uitgangspunt te nemen wordt de sfeer van de ‘belle epoque’ versterkt.

De  ingreep bestaat uit een aantal fasen waarbij naast de winkels en winkelpuien ook de gevels van de woningen worden aangepakt, funderingsherstel plaatsvind en een aantal woningen intern verbouwd worden.

Het project omvat tevens een aantal gemeentelijke- en rijksmonumenten, waarvan de gevels in overleg met de monumentencommissie worden gerestaureerd. Hier worden zoveel mogelijk geveldelen gehandhaafd en alleen de oorspronkelijke schuiframen vervangen door nieuwe. Historisch kleuronderzoek heeft uitgewezen wat de oorspronkelijke kleuren zijn geweest van hout- en stucwerk. De zuurstokroze kleur die op de panden is aangebracht in de jaren ‘90 is weer teruggebracht naar het origineel.

Project:

22 panden waarvan 6 monumenten en 13 winkels

Opdrachtgever:

Woonstad Rotterdam

Sunday, 25 May 2014 00:00

deel project
Bijlage