Gouden Randjes Rotterdam
sluit info

Gouden Randjes Rotterdam

Het grootste deel van de bebouwing heeft het bombardement van 1940 overleefd waardoor het Noordereiland zijn oude charme heeft behouden. Beeldbepalend vanaf de noord- en zuidoevers van de Maas zijn de rijk gedetailleerde Maaskade en de sobere Prins Hendrikkade.

Deels aaneengesloten, deels verspreid over het eiland is de schil van zo’n dertig panden weer in oude luister hersteld met veel aandacht voor de oorspronkelijke detaillering. De schildering op de kopgevel van café ‘Vlag en Wimpel’ vormt de bekroning van het in nauwe samenwerking met de bewoners verkregen resultaat.

 

 

Project:

Casco-ingreep aan 30 panden met ongeveer 100 appartementen

Opdrachtgever:

Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam

Wednesday, 01 October 2014 00:00

deel project