Villa Delphia wordt de nieuwe huisvesting voor 36 bewoners met een verstandelijke beperking van zorginstelling Philadelphia. Het gebouw telt negen…
Door de vergrijzing stijgt de behoefte aan woonvormen waarin wonen en zorg geïntegreerd zijn. De Oranjehof is een combinatie van 70…
Veranderde inzichten omtrent zorg en kwaliteitseisen maakten vervangende nieuwbouw noodzakelijk. Als speerpunt in een grotere ontwikkeling waarbij het bestaande complex…
De Willem van de Bergh stichting (nu ‘s Heeren Loo) ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking o.a. door middel van…
De Foyer voorziet in de huisvesting van jongeren die om diverse redenen soms een 'steun in de rug' nodig hebben.…