Willem van den Bergh Noordwijk
sluit info

Willem van den Bergh Noordwijk

De Willem van de Bergh stichting (nu ‘s Heeren Loo) ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking o.a. door middel van huisvesting. De stichting voerde lang een beleid waarbij zoveel mogelijk bewoners van het intramurale complex huisvesting krijgen die geïntegreerd is in een woonwijk. Inmiddels is deze strategie zelfs omgedraaid en worden gewone woningen gebouwd tussen de complexen.
In het kader van het eerstgenoemde beleid zijn in een woonwijk van Oegstgeest in twee ronde gebouwen zes woongroepen gerealiseerd voor 42 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. Elke bewoner beschikt over een privé slaapkamer en deelt de woonkamer en voorzieningen. Op de verdieping zijn ook eenheden met eigen voorzieningen opgenomen.
De ronde vorm van het gebouw wordt benadrukt door de horizontale detaillering van de begane grond, en door de vertikaal gedetailleerde terugliggende “bonbonnière” met de stalen luifel rondom op de verdieping.

Project:

42 wooneenheden met voorzieningen

Opdrachtgever:

Willem van den Bergh stichting Noordwijk

Wednesday, 18 June 2014 00:00

deel project