Visie

Ontwerpen is voor ons een proces waarin een optimum gevonden wordt van alle van toepassing zijnde randvoorwaarden. Deze zijn leidend voor het proces en het resultaat en verschillen bij elke opdracht.

De door de opdrachtgever gewenste sfeer, inpassing in de omgeving of het door de stedenbouwer bedachte item, zijn voor ons hierin even relevant als bijvoorbeeld het toekomstige gebruik en het budget. Juist het samenbrengen hiervan in één ontwerp vormt de uitdaging en leidt tot een kwalitatief hoogwaardig gebouw.

Door dit grote verschil in randvoorwaarden voor verschillende projecten ontstaat binnen ons werk een grote variatie aan stijlen en oplossingen.

Naast het architectonisch en functionele ontwerp leggen wij de nadruk op een hoge bouwtechnische kwaliteit. Deze laat zich vertalen in duurzaamheid, energie zuinigheid en onderhoudsarm materiaalgebruik en detaillering.

Visie