Onze visie

Ontwerpen is voor ons een proces waarin een optimum gevonden wordt van alle van toepassing zijnde randvoorwaarden. Deze zijn leidend voor het proces en het resultaat en verschillen bij elke opdracht. De kracht van een goed ontwerp zit onder meer in de wijze waarop één antwoord gegeven wordt op verschillende vragen. Integratie waarbij de som meer is dan de onderlinge delen.

De door de opdrachtgever gewenste sfeer, inpassing in de omgeving of het door de stedenbouwer bedachte thema, zijn voor ons hierin even relevant als het toekomstige gebruik en het budget. Juist het samenbrengen hiervan in één ontwerp vormt de uitdaging en leidt tot een kwalitatief hoogwaardig gebouw. Door het grote verschil in randvoorwaarden ontstaat binnen ons werk een grote variatie aan stijlen en oplossingen.

Naast het architectonisch en functionele ontwerp leggen wij de nadruk op een hoge bouwtechnische kwaliteit. Deze laat zich vertalen in duurzaamheid, energie zuinigheid en onderhoudsarm materiaalgebruik en detaillering.

Het is onze ambitie om met onze ontwerpen niet alleen aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen maar vooral ook een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het werk- of woonplezier van de gebruikers en aan de omgeving waarin het project gerealiseerd wordt.