Onze werkwijze

Ons bureau telt 14 ontwerpers en technici. Elk project wordt met een vaste groep medewerkers verzorgd waarbij de architect de (eind)verantwoordelijkheid draagt. Dit geldt vanaf het allereerste contact tot en met de oplevering. Korte interne lijnen en eenduidige contactpersonen vormen de basis voor een efficiënt ontwerp proces.

Wij benaderen projecten als een geheel waarbij wij de volledige coördinatie tussen alle adviseurs en andere betrokkenen verzorgen gedurende het hele proces van programma van eisen tot en met oplevering.

Alle architectenwerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Tekenwerk van voorlopig ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen, bestekken, begrotingen en bouwfysicaberekeningen worden met een vaste groep medewerkers verzorgd. Hierdoor is een optimale afstemming mogelijk tussen het ontwerp en de uitwerking daarvan en blijven de bouwkosten gedurende het gehele ontwerpproces beheersbaar. Daarnaast wordt zo de bouwtechnische en de esthetische kwaliteit het best gegarandeerd.

In de uitvoeringsfase verzorgen wij de directievoering en het bouwtoezicht opdat ook in deze fase de kwaliteit en kostenbeheersing gegarandeerd is.