Werkveld

Marge architecten heeft in haar ruim 35 jarig bestaan een veelzijdige expertise opgebouwd in het ontwerpen en realiseren van een grote diversiteit aan projecten. Het accent ligt hierbij op woningbouw terwijl daarnaast ook diverse voorzieningen voor maatschappelijke functies zoals scholen, sportgebouwen en multifunctionele centra zijn gerealiseerd.

De woningbouwprojecten variëren van een enkele woning voor een particuliere opdrachtgever tot omvangrijke woonbuurten tot 500 woningen en grootschalige appartementencomplexen.

Daarnaast zijn wij betrokken bij veel voor- en naoorlogse renovatie- en herstructureringsprojecten. Hier kan de ingreep verschillen van grootonderhoud tot omvangrijke hoog niveau renovaties.

Opdrachtgevers zijn vooral woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren (beleggers).

Werkveld