Gouden Randjes Rotterdam

Schilrenovatie met aandacht voor oorspronkelijke detaillering

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Programma
Schil-ingreep aan 30 panden met ongeveer 100 woningen

Omschrijving
Het grootste deel van de bebouwing heeft het bombardement van 1940 overleefd waardoor het Noordereiland zijn oude charme heeft behouden. Beeldbepalend vanaf de noord- en zuidoevers van de Maas zijn de ‘rijke’ Maaskade en de ‘armere’ Prins Hendrikkade.

Deels aaneengesloten, deels verspreid over het eiland is de schil van zo’n dertig panden weer in oude luister hersteld met veel aandacht voor de oorspronkelijke detaillering. De schildering op de kopgevel van café ‘Vlag en Wimpel’ vormt de bekroning van het in nauwe samenwerking met de bewoners verkregen resultaat.

Terug naar Renovatie vooroorlogs