Groene tuin IJsselmonde

Het glas bij de buren is altijd groener

Opdrachtgever
Woonbron IJsselmonde

Programma
161 woningen, 6 bedrijfsruimten

Omschrijving
De Groene Tuin is een wooncomplex gebouwd in de jaren ’70 en kende achterstallig onderhoud en een aantal woontechnische gebreken. De ingreep bestaat uit het wegwerken van het achterstallig onderhoud, waaronder het vervangen van galerij- en balkonhekken en het verhogen van de energieprestatie. Tevens zijn de entrees van de blokken vernieuwd en is onderzocht of er liften kunnen worden bijgeplaatst. Dat laatste bleek financieel niet haalbaar. Met de ingreep waarbij de uitgebouwde delen van de galerijen en de zijkanten van de balkons met gekleurd glas zijn uitgevoerd, de kopgevels zijn geïsoleerd en voorzien van onderhoudsvrije beplating en de entrees zijn vergroot is het totale imago van het complex sterk verbeterd.

Terug naar Renovatie naoorlogs