Marjoleinterrein Amsterdam

Zorgvuldige nieuwbouw van hoge kwaliteit en een bescheiden prijs

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Eigen Haard

Programma
21 huurwoningen
24 koopwoningen

Omschrijving
Genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2013

Het Marjoleinterrein is gelegen onderaan het talud van de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord. De stedenbouwkundige opzet en architectuur is een voortzetting van die van het nabijgelegen Floradorp.
Eengezinswoningen met voortuinen, entreeluifels, overstekken en gootklossen, gevels in baksteen en daken met keramische pannen. De koppen en bijzondere tussenwoningen worden geaccentueerd door erkers, dwarskappen en metselwerk in een afwijkende kleur.

Tussen het Marjoleinterrein en de Kamperfoelieweg zijn acht twee-aan-twee geschakelde woningen met zijtuinen in het talud van de weg gerealiseerd. Hier richt zich de vormgeving op de aan de andere zijde van de Kamperfoelieweg gelegen moderne bebouwing. Zo ontstaat een eenheid aan weerszijden van de weg. Door hier telkens twee woningen samen te voegen ontstaan grotere tussenruimten waardoor het open en groene karakter van het talud van de Kamperfoelieweg overeind blijft. De verhoogd aangelegde tuinen waarborgen de privacy langs de doorgaande fietsroute.

Terug naar Laagbouw