RDM Onderzeebootloods Midden & Oost

Nieuwe functie van Evenementenloods houdt rijke geschiedenis in leven

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam

Programma
4400 m2 evenementenhal met voorzieningen

Omschrijving
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ‘sleeping beauty’ RDM wakker gekust en nieuw leven ingeblazen. Door haven-gerelateerde bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen te huisvesten in oude industriële loodsen en havenkantoren, ontstaat een waardig vervolg op de vroegere activiteiten op het RDM-terrein: bedrijvigheid, educatie en innovatie. De Onderzeebootloodsen Midden en Oost wijken echter sterk van af van dit vervolg.

Het inzetten van de twee loodsen voor evenementen beoogt een publiek te bereiken, dat anders nooit kennis zou maken met het innovatieve en bijzondere karakter van dit terrein. Het bestaande industriële beeld is daarom handelsmerk voor de evenementenverhuur. Littekens van verbouwingen, oude installaties, en diverse gevelinvullingen zijn de uitdrukking van de rijke historie van vooruitgang en innovatie op het gebied van techniek en vormgeving. Het blijvend leesbaar en levend houden van deze historische transformatie is de kern van dit project.

De belangrijkste verbetering in het complex is dan ook onzichtbaar. In de nieuwe vloer, die ook geschikt is voor industrieel gebruik, zijn verwarmingsinstallaties, elektravoorzieningen, watertappunten, brandveiligheids-voorzieningen en riolering opgenomen.

Nog een vrijwel onzichtbare vernieuwing is de gedeeltelijke isolatie van een groot deel van de gebouwschil. In alle raamopeningen is geïsoleerde beglazing opgenomen. Nieuw dubbelglas in bestaande kozijnen is voorzien van een crépiglazen buitenruit, waardoor de uitstraling nauwelijks wijzigt. De daklichten zijn compleet vernieuwd en op het te handhaven dakbeschot is nieuwe isolatie aangebracht. Doordat de tussenwand met de Westloods in het verleden reeds is geïsoleerd, is nu ca. 70% van de gebouwschil geïsoleerd. Zonder dat er iets te zien valt!

De derde vernieuwing doet recht aan de voortdurende transformatie van een levend gebouw: het openen van de gevel van de Oostloods naar de dokhavenkade ernaast. Een terras, een ‘buiten’ bij de loods, en een blik op de entree van het RDM-gebied (met waterbus of –taxi).

Terug naar Renovatie vooroorlogs