Van Dorp Rotterdam

Slimme split-level woningen met verdiept parkeren

Opdrachtgever
Com.wonen (thans Havesteder) Rotterdam

Programma
100 appartementen in twee stadsblokken
twee half verdiepte parkeergarages met bergingen
4 buurtvoorzieningen

Omschrijving
Randvoorwaarde bij deze vervangende nieuwbouw in de 19e-eeuwse buurt Bospolder-Tussendijken was het verminderen van de parkeerdruk door 1,4 parkeerplaats per woning geheel in het bouwblok te realiseren. Daarnaast werd gesteld dat vanwege de sociale controle op het maaiveld geen blinde gevels van bergingen of parkeergarage op straatniveau mochten voorkomen.

Door een half verdiepte parkeerbak te maken en deze te combineren met split level woningen die direct ontsloten worden vanaf de straat en waarvan de woonkamer aansluit op een tuinterras op het dek van de parkeergarage wordt aan beide voorwaarden voldaan. De herkenbaarheid van de individuele woningen is versterkt door op de beganegrond de anderhalf verdieping hoge entrees te voorzien van een grote omkadering en op de verdieping alle woonkamers uit te rusten met een mans hoge erker. De hoeken zijn op de verdiepingen ingevuld met appartementen en op de beganegrond met voorzieningen en praktijkruimten.

Terug naar Appartementen