investeringsstrategie

Na vele jaren regulier onderhoud zijn woningcomplexen toe aan een grootonderhoud- of renovatie ingreep. Onderhoudstoestand, einde levensduur van onderdelen, verbetering van de energieprestatie, indelingswijzigingen c.q. aanpassingen in de differentiatie dienen dan afgewogen te worden ten opzichte van de investering en opbrengsten.

Teneinde verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld waarin door middel van verschillende scenario’s inzichtelijk gemaakt wordt wat het investeringsniveau is bij verschillende ingrepen. Deze scenario’s zijn elk gekoppeld aan een instandhoudingstermijn en, indien gewenst, een onderhoudsplanning.

Op basis van een eerst verrichtte conditiemeting en ontwerp worden de verschillende ingrepen bouwtechnisch omschreven, per onderdeel afgeprijsd en in een spreadsheet verwerkt. Doordat wij tientallen aanbestedingen per jaar verzorgen hebben wij steeds een actueel prijzenbestand en daarmee goed zicht op ontwikkelingen in de markt.

Bij elk investeringsniveau (levensduurverlenging) is binnen de methodiek inzichtelijk te maken wat de ingreep precies omvat. Tevens is het mogelijk binnen het systeem te ‘schuiven’ met onderdelen opdat, met het budget als uitgangspunt, de meest gewenste ingreep bepaald kan worden. Daarnaast kunnen afwegingen gemaakt worden bepaalde onderdelen in een later stadium aan te pakken binnen de onderhoudsplanning.

Op deze wijze is in een vroeg stadium van planontwikkeling goed inzicht te krijgen in de omvang van de verschillende ingrepen op basis van het beschikbare budget dan wel een budget te bepalen op basis van de gewenste ingreep. Tevens is gaande de planontwikkeling steeds bijsturing mogelijk omdat van elke deelbeslissing gelijk duidelijk is wat de kostenconsequentie zijn en kunnen zo de bouwkosten optimaal bewaakt worden.

Friday, 29 May 2015 00:00

deel project