Wegens inbreiding van woningcorporatie Woonbron te Rotterdam werd een bestaande bedrijfsruimte aangewezen als kantoorruimte voor de WoonbronMakelaars. De ruimte is…
In verband met de onderwijsvernieuwing binnen het HBO in Rotterdam wordt de huisvesting van verschillende faculteiten aangepast. De doelen zijn:…
Samen met architect Sunil Bahadoersing verwierven wij in 2009 de opdracht voor het ontwerpen van een duurzaam sportgebouw voor de Vlaardingsche…
In het kader van efficiënt ruimtegebruik biedt dit multifunctionele complex zowel onderdak aan de voetbalvereniging KRSV, als aan een sportieve…