Groene tuin IJsselmonde

De Groene Tuin is een wooncomplex gebouwd in de jaren ’70 en kende achterstallig onderhoud en een aantal woontechnische gebreken. De ingreep bestaat uit het wegwerken van het achterstallig onderhoud, waaronder het vervangen van galerij- en balkonhekken en het verhogen van de energieprestatie. Tevens zijn de entrees van de blokken vernieuwd en is onderzocht of er liften kunnen worden bijgeplaatst. Dat laatste bleek financieel niet haalbaar. Met de ingreep waarbij de uitgebouwde delen van de galerijen en de zijkanten van de balkons met gekleurd glas zijn uitgevoerd, de kopgevels zijn geïsoleerd en voorzien van onderhoudsvrije beplating en de entrees zijn vergroot is het totale imago van het complex sterk verbeterd.

Walburg Zwijndrecht

De 345 maisonnette woningen in de wijk Walburg dateren uit de jaren zeventig. De woningen zijn verdeeld over in totaal zeven blokken, gelegen op drie verschillende locaties. Bouwfysische en energetische problemen, achterstallig onderhoud en de trieste aanblik van het complex doen besluiten tot een omvangrijke schil ingreep.

Voor elke locatie is een andere combinatie van kleuren en materialen gevelbekleding gekozen waardoor een grotere differentiatie in sferen in de wijk ontstaat. Gepatineerd koper, zink, aluminium golfplaat, kunststofbeplating, gelamineerd glas en hout worden wisselend ingezet. De entrees worden afsluitbaar gemaakt en over twee lagen naar voren uitgebouwd. De ingreep leidt tot de gewenste imagoverbetering, waarmee de verhuurbaarheid van het complex weer optimaal is en de bouwkundige kwaliteit voor de komende jaren op niveau.

Aalscholver Fazantlaan Vlaardingen

Eén van de grotere hedendaagse opgaven is de aanpak van de grote woningvoorraad uit de jaren 60 en 70. Het samenwerken met zittende bewoners, het verbeteren van comfort en imago en het voorkomen van verder onderhoud

De twee hoogbouwcomplexen ‘Fazant’ en ‘Aalscholver’ uit de jaren 70 waren toe aan onderhoud en revitalisatie. Ons doel was de complexen meer tot een eenheid te smeden, en ze te voorzien van een representatieve en ruime entree. Tegelijk met deze ingreep vond groot onderhoud aan de gevels plaats en werden de galerijen op geplust. De grootste uitdaging was het vernieuwen van toilet, badkamer en leidingschacht in de bewoonde woningen in maximaal twintig werkdagen per schacht.

Zwaluwenlaan Vlaardingen

‘Zwaluwenlaan even’ is een groot naoorlogs woongebouw aan de rand van Vlaardingen. Gelegen op een markant punt in de oksel van het nieuw te maken kruispunt van de A20 en de A4. Vanwege de aanleg van dit kuispunt zijn geluidwerende maatregelen noodzakelijk aan de zuidgevel. Deze noodzaak is aangegrepen om ook andere werkzaamheden te verrichten.

De centrale entree en het interieur van de trappenhuizen is vernieuwd, de galerijhekken zijn vervangen en verhoogd. Tevens is de isolatiewaarde van langs- en kopgevels vergroot. Op de westelijke kopgevel zijn zonnecollectoren geplaatst die wisselend naar boven en naar het westen zijn georiënteerd waardoor deze gevel bij het passeren een dynamisch aanzicht heeft.

Vijfherenlanden Vianen

Vijfherenlande in Vianen vormt het centrum van de wijk De Hagen. Tien grote vrij identieke galerijflatblokken zijn hier gerenoveerd op basis van ontwerpen van verschillende architecten.

Wij ontwierpen een ingreep voor de twee gebouwen,  ‘Boterbloem’ en ‘Zilvermos’. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van trappenhuizen en entreehallen en het opknappen van de schil.

Bij de entree van gebouw ‘Boterbloem’ is gekozen voor een metafoor terwijl de vormgeving van de entree van ‘Zilvermos’ een logisch gevolg is van de wens een hoog entree deel te combineren met een lager postkastendeel.

De trappenhuizen zij aan de buitenzijde voorzien van nieuwe puien en aan de binnenzijde van nieuwe bekleding. Gelijk met de ingreep is al het achterstallig onderhoud meegenomen.