TOV Delft

TOV dat staat voor Thuis Onder Vrienden, is een ouderinitiatief voor begeleid wonen voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Als onderdeel van een grotere ontwikkeling, is op een plek waar oorspronkelijk drie grondgebonden dure koopwoningen gepland waren een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd.

De 10 één- of tweekamerappartementen beschikken elk over eigen voorzieningen en gemeenschappelijk over een grote woonkamer met keuken grenzend aan de eveneens gemeenschappelijke buitenruimte. Zo wordt privacy gecombineerd met collectief wonen. ’s Morgens en ’s avonds is er begeleiding die vanuit de eigen Stichting TOV wordt georganiseerd.

Willem van den Bergh Oegstgeest

De Willem van de Bergh stichting (nu ‘s Heeren Loo) ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking o.a. door middel van huisvesting. De stichting voerde lang een beleid waarbij zoveel mogelijk bewoners van het intramurale complex huisvesting krijgen die geïntegreerd is in een woonwijk. Inmiddels is deze strategie zelfs omgedraaid en worden gewone woningen gebouwd tussen de complexen.

De Foyer Rotterdam

De Foyer voorziet in de huisvesting van jongeren die om diverse redenen soms een ‘steun in de rug’ nodig hebben. De steun wordt gegeven door het Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam. De wooneenheden hebben per groep gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en een keuken. Er is begeleiding aanwezig en in het souterrain bevinden zich gezamenlijke ruimten.
Van deze drie panden aan de Henegouwerlaan (een deel van het Maastunneltracé) is de voorgevel gerenoveerd waarbij geluidwerende voorzieningen zijn opgenomen met behoud van de monumentale uitstraling.

Startmotor Rotterdam

De Startmotor is een totaalconcept waarbij actieve participatie van bewoners en begeleiding centraal staan. De startmotor zal huisvesting gaan bieden aan ruim 500 jongeren die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt. Naast de zelfstandige wooneenheden, allen met eigen keuken, badkamer en klein balkon, vormen onder meer het restaurant, fitnessruimte en ontmoetingsplekken de gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens zijn een ondergrondse parkeergarage en een grote fietsenberging in het plan opgenomen.