Westkaap

Westkaap bestaat uit 36 zelfstandige appartementen voor bewoners met een verstandelijke beperking van zorginstelling Philadelphia en 12 sociale huurwoningen. Het vierkante gebouw telt negen lagen en is gelegen op de kop van de waterpartij langs de Wiardi Beckmansingel in de Westwijk van Vlaardingen.

TOV Delft

TOV dat staat voor Thuis Onder Vrienden, is een ouderinitiatief voor begeleid wonen voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Als onderdeel van een grotere ontwikkeling, is op een plek waar oorspronkelijk drie grondgebonden dure koopwoningen gepland waren een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd.

De 10 één- of tweekamerappartementen beschikken elk over eigen voorzieningen en gemeenschappelijk over een grote woonkamer met keuken grenzend aan de eveneens gemeenschappelijke buitenruimte. Zo wordt privacy gecombineerd met collectief wonen. ’s Morgens en ’s avonds is er begeleiding die vanuit de eigen Stichting TOV wordt georganiseerd.

Oranjehof Rotterdam

Met de toename van de vergrijzing stijgt de behoefte aan woonvormen waarin wonen en zorg geïntegreerd zijn. De Oranjehof is een combinatie van 70 zelfstandige appartementen, een verpleeghuis voor 36 bewoners en een aantal voorzieningen.

De drie hoofdmassa’s, en daarmee de twee hoofdfuncties, zijn door middel van glazen trappenhuizen met elkaar verbonden, zodat zowel de zorg alsook de voorzieningen van het verpleeghuis zoals restaurant, activiteitenruimten, dokterspost, pedicure, kapper of winkel ook door de bewoners van de zelfstandige appartementen gebruikt kunnen worden.

Christinaflat Ameide

Veranderde inzichten omtrent zorg en kwaliteitseisen maakten vervangende nieuwbouw noodzakelijk. Als speerpunt in een grotere ontwikkeling waarbij het bestaande complex ‘Open Vensters’ op termijn zal worden aangepast en uitgebreid zijn 42 seniorenwoningen gerealiseerd.

De appartementen zijn in drie lagen rond een rechthoekige binnentuin gelegen en worden ontsloten door middel van galerijen. De bovenste laag is rondom terughoudend en licht vormgegeven. Aan de voorzijde heeft het gebouw vier lagen en een accent. De hogere zijde is de wand van een toekomstig plein: de entree van het nieuwe complex in ontwikkeling. Aan dit plein ligt de gemeenschappelijke ruimte die ook door omwonenden gebruikt kan worden.

Willem van den Bergh Oegstgeest

De Willem van de Bergh stichting (nu ‘s Heeren Loo) ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking o.a. door middel van huisvesting. De stichting voerde lang een beleid waarbij zoveel mogelijk bewoners van het intramurale complex huisvesting krijgen die geïntegreerd is in een woonwijk. Inmiddels is deze strategie zelfs omgedraaid en worden gewone woningen gebouwd tussen de complexen.

De Foyer Rotterdam

De Foyer voorziet in de huisvesting van jongeren die om diverse redenen soms een ‘steun in de rug’ nodig hebben. De steun wordt gegeven door het Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam. De wooneenheden hebben per groep gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en een keuken. Er is begeleiding aanwezig en in het souterrain bevinden zich gezamenlijke ruimten.
Van deze drie panden aan de Henegouwerlaan (een deel van het Maastunneltracé) is de voorgevel gerenoveerd waarbij geluidwerende voorzieningen zijn opgenomen met behoud van de monumentale uitstraling.