Parktoren Rotterdam

Appartementen met een fantastisch uitzicht in een vrijstaande toren in het Prinsenpark. Het gebouw kent een gelede opbouw waarbij vier slanke baksteen massa’s in elkaar grijpen. In de plint van ruim zes meter hoog zijn een kantoor en voorzieningen voor bewoners opgenomen. Met de  transparante onderste lagen wordt optisch het maaiveld zo min mogelijk verstoord.

De Delft Haarlem

De Delftlaan is een belangrijke entreeroute van de stad Haarlem. De gebouwen vormen een herkenbaar ensemble en daarmee een landmark voor deze stadsentree.
Het plan bestaat uit 183 goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen. Het programma is verdeeld over zes alzijdige volumes die georiënteerd zijn op de omliggende strokenbouw uit de jaren 60 en 70.

De Sfinx Rijswijk

De Sfinx Rijswijk Atriumgebouw met koop- en huurwoningen gemengd Opdrachtgever Rijswijk Wonen Programma 118 appartementen, 10 stadswoningen, ondergrondse parkeergarage voor 200 auto’s, 2400 m2 voorzieningen Omschrijving Direct naast het ondergrondse treinstation is ‘De Sfinx’ tussen de bestaande bebouwing verrezen. Een hoge wand vormt de begrenzing van het plein met een toren als accent nabij de ingang…

De Gaarden Den Haag

In het naoorlogse Den Haag Zuid West liggen vijf galerijflats aan de Steenhouwersgaarde. Woon- en bouwtechnische gebreken leidden tot een omvangrijke ingreep. Veertig woningen aan de koppen van de flats zijn gesloopt, om plaats te maken voor honderdtwintig nieuwe appartementen. De overige honderdveertig flatwoningen zijn, door Metropolis architecten in een gezamenlijk project, op hoog niveau gerenoveerd. Samen met de ingreep aan de bestaande woningen is de gehele woonomgeving aangepakt. Tevens kunnen de bewoners gebruik maken van de voorzieningen van de naastliggende verpleeghuizen.

Van Dorp Rotterdam

Randvoorwaarde bij deze vervangende nieuwbouw in de 19e-eeuwse buurt Bospolder-Tussendijken was het verminderen van de parkeerdruk door 1,4 parkeerplaats per woning geheel in het bouwblok te realiseren. Daarnaast werd gesteld dat vanwege de sociale controle op het maaiveld geen blinde gevels van bergingen of parkeergarage op straatniveau mochten voorkomen.

Startmotor Rotterdam

De Startmotor is een totaalconcept waarbij actieve participatie van bewoners en begeleiding centraal staan. De startmotor zal huisvesting gaan bieden aan ruim 500 jongeren die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt. Naast de zelfstandige wooneenheden, allen met eigen keuken, badkamer en klein balkon, vormen onder meer het restaurant, fitnessruimte en ontmoetingsplekken de gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens zijn een ondergrondse parkeergarage en een grote fietsenberging in het plan opgenomen.