Multifunctioneel Sportcomplex Rijswijk

In het kader van efficiënt ruimtegebruik biedt dit multifunctionele complex zowel onderdak aan de voetbalvereniging KRSV, als aan een sportieve naschoolse opvang van de organisatie B4kids. Tevens bestaat de mogelijkheid om de horecavoorziening los van de andere functies te gebruiken.

Door deze combinatie kunnen de voorzieningen zeven dagen per week benut worden. Het gebouw doet ook dienst als tribune voor het hoofdveld. Speciaal voor de BSO zijn om het gebouw kleinere speelvelden, een beachvolleybalveld en andere voorzieningen aangelegd.

Hogeschool Kralingse Zoom Rotterdam

In verband met onderwijsvernieuwing binnen het HBO in Rotterdam is de huisvesting van verschillende faculteiten aangepast. De doelen zijn: meer ruimte voor zelfstudie, een plaats voor ontmoetingen van studenten onderling én met docenten, en het creëren van een herkenbare en aantrekkelijke plek.

Voor de locatie van de Faculteit Economie aan de Kralingse zoom betekent dit dat de oorspronkelijke structuur met een corridor en gesloten lokalen is opengebroken waardoor er lichtere, ruimere en meer transparante ruimten ontstaan. Daarnaast zijn voor groepsgericht onderwijs en individuele gesprekken grotere klaslokalen en kleine spreekkamers opgenomen.

Sportgebouw VFC Vlaardingen

Samen met architect Sunil Bahadoersing verwierven wij in 2009 de opdracht voor het ontwerpen van een duurzaam sportgebouw voor de Vlaardingsche Football Club. Op een smalle locatie tussen het hoofdveld en de openbare weg, biedt een langgerekt gebouw ruimte aan twaalf kleedkamers, kantine, kantoren en een tribune voor 300 toeschouwers. Het gebogen Calzip dak opent zich naar het veld en verbindt alle functies in één groot gebaar.

TOV Delft

TOV dat staat voor Thuis Onder Vrienden, is een ouderinitiatief voor begeleid wonen voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Als onderdeel van een grotere ontwikkeling, is op een plek waar oorspronkelijk drie grondgebonden dure koopwoningen gepland waren een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd.

De 10 één- of tweekamerappartementen beschikken elk over eigen voorzieningen en gemeenschappelijk over een grote woonkamer met keuken grenzend aan de eveneens gemeenschappelijke buitenruimte. Zo wordt privacy gecombineerd met collectief wonen. ’s Morgens en ’s avonds is er begeleiding die vanuit de eigen Stichting TOV wordt georganiseerd.

RDM Onderzeebootloodsen Midden en Oost

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ‘sleeping beauty’ RDM wakker gekust en nieuw leven ingeblazen. Door haven-gerelateerde bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen te huisvesten in oude industriële loodsen en havenkantoren, ontstaat een waardig vervolg op de vroegere activiteiten op het RDM-terrein: bedrijvigheid, educatie en innovatie. De Onderzeebootloodsen Midden en Oost wijken echter sterk van af van dit vervolg.