Aalscholver Fazantlaan Vlaardingen

Eén van de grotere hedendaagse opgaven is de aanpak van de grote woningvoorraad uit de jaren 60 en 70. Het samenwerken met zittende bewoners, het verbeteren van comfort en imago en het voorkomen van verder onderhoud

De twee hoogbouwcomplexen ‘Fazant’ en ‘Aalscholver’ uit de jaren 70 waren toe aan onderhoud en revitalisatie. Ons doel was de complexen meer tot een eenheid te smeden, en ze te voorzien van een representatieve en ruime entree. Tegelijk met deze ingreep vond groot onderhoud aan de gevels plaats en werden de galerijen op geplust. De grootste uitdaging was het vernieuwen van toilet, badkamer en leidingschacht in de bewoonde woningen in maximaal twintig werkdagen per schacht.

Zwaluwenlaan Vlaardingen

‘Zwaluwenlaan even’ is een groot naoorlogs woongebouw aan de rand van Vlaardingen. Gelegen op een markant punt in de oksel van het nieuw te maken kruispunt van de A20 en de A4. Vanwege de aanleg van dit kuispunt zijn geluidwerende maatregelen noodzakelijk aan de zuidgevel. Deze noodzaak is aangegrepen om ook andere werkzaamheden te verrichten.

De centrale entree en het interieur van de trappenhuizen is vernieuwd, de galerijhekken zijn vervangen en verhoogd. Tevens is de isolatiewaarde van langs- en kopgevels vergroot. Op de westelijke kopgevel zijn zonnecollectoren geplaatst die wisselend naar boven en naar het westen zijn georiënteerd waardoor deze gevel bij het passeren een dynamisch aanzicht heeft.

Vijfherenlanden Vianen

Vijfherenlande in Vianen vormt het centrum van de wijk De Hagen. Tien grote vrij identieke galerijflatblokken zijn hier gerenoveerd op basis van ontwerpen van verschillende architecten.

Wij ontwierpen een ingreep voor de twee gebouwen,  ‘Boterbloem’ en ‘Zilvermos’. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van trappenhuizen en entreehallen en het opknappen van de schil.

Bij de entree van gebouw ‘Boterbloem’ is gekozen voor een metafoor terwijl de vormgeving van de entree van ‘Zilvermos’ een logisch gevolg is van de wens een hoog entree deel te combineren met een lager postkastendeel.

De trappenhuizen zij aan de buitenzijde voorzien van nieuwe puien en aan de binnenzijde van nieuwe bekleding. Gelijk met de ingreep is al het achterstallig onderhoud meegenomen.

Marjoleinterrein Amsterdam

Het Marjoleinterrein is gelegen onderaan het talud van de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord. De stedenbouwkundige opzet en architectuur is een voortzetting van die van het nabijgelegen Floradorp.
Eengezinswoningen met voortuinen, entreeluifels, overstekken en gootklossen, gevels in baksteen en daken met keramische pannen. De koppen en bijzondere tussenwoningen worden geaccentueerd door erkers, dwarskappen en metselwerk in een afwijkende kleur.

Overveer Oegstgeest

In een klassieke stedenbouwkundige opzet is het uiterlijk van de woningen geënt op dat van het voor Oegstgeest karakteristieke laat 19de-eeuwse romantische Oranjepark en op de 30er jaren bebouwing in de directe omgeving. Hierbij is een directe relatie gelegd tussen vormgeving, materiaal en kleurgebruik van de woningen en de ligging in het plangebied.

De Plantage Baarn

Op een voormalig fabrieksterrein, bijna geheel omsloten door achtertuinen, is een introvert wijkje gerealiseerd van 54 geschakelde woningen. Het binnen gebied kent verschillende ruimten, allen gelegen aan een asymmetrisch assenkruis. Het entreegebied wordt gevormd door een symmetrisch plein, waarop de twee assen haaks aansluiten. De lange as wordt aan beide uiteinden beëindigd door kwartronde bebouwing met grote erkers aan de voorzijde.

De Wadden Utrecht

Langs de spoorlijn nabij station Lunetten vormt een wand met 22 woningen een akoestische afscheiding voor het achterliggende gebied. Deze woningen zijn door de geluidsbelasting gesloten naar het spoortracé en openen zich naar het westen. Vanwege deze eenzijdige oriëntatie zijn de woonkamers op de eerste verdieping gesitueerd en hebben elk een groot terras op de erkers van de begane grond. Een optie voor een tweede trap maakt een woonkamer over twee lagen mogelijk. In de spoorgevel ter plaatse van bergingen, keuken, badkamer en trap zijn glazenbouwsteen elementen opgenomen. Vanuit de trein gezien bepalen deze elementen samen met de in geglazuurde baksteen uitgevoerde tekst LUNETTEN 2002 het aanzicht voor de treinreizigers.

Haagsteeg Wageningen

De architectuur in het park heeft verband met het vroege werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Deze architect gaf in de jaren ‘10 van de vorige eeuw gestalte aan de zogenaamde prairie-houses. De villawoningen in park Haagsteeg zijn hierop geïnspireerd. De woningen zijn opgebouwd uit onderling in hoogte verspringende volumes, die visueel bijeengehouden worden door horizontale elementen. Lange en lage bloembakken, brede overstekken waarbuiten de goten uitsteken, doorlopende betonbanden, horizontale geleding van metselwerkvlakken met verschillende en speklagen zorgen voor eenheid in beeld en beleving. De helling van de daken is flauw, waardoor de overstekken ranker lijken. Door telkens twee woningen vorm te geven als een eenheid, maar wel met een geheel eigen gevel, wordt de gewenste horizontaliteit in het plan nog versterkt.

Vrijheidsakker Barendrecht

Uitgangspunten van het ontwerp zijn een landelijke en vriendelijke uitstraling, eenheid in de wijk en diversiteit in woningtypen. Tevens is de wijk, door het aanbieden van vele vrijheden (opties), consumentvriendelijk ontwikkeld.
We hebben gekozen voor een landelijke benadering van kleurgebruik en materialisering. Door het toepassen van lichtgekleurd metselwerk met donkere accenten op de begane grond, een donkere gevelbekleding en oranje pannen ontstaat een grote eenheid in de buurt. Grote overstekken, zinken goten en brede kozijnlijsten versterken het klassieke beeld.